j o u k e   v l i e t s t r a   -   i r i s c o p i e   e n   h o m e o p a t h i e
Wat kunt u van een homeopathische behandeling verwachten?

Meerdere factoren
De tijd die het genezingsproces vraagt is niet alleen afhankelijk van de keuze van het homeopathische middel. Ook de aard van de klachten, leeftijd, medicijngebruik en erfelijke factoren spelen een rol.Vitaliteit
Bij een homeopatische behandeling bewerkstelligt het lichaam zelf de genezing als reactie op het homeopatisch medicijn. De reactiekracht en de eigen vitaliteit bepalen dus ook voor een deel de duur van de behandeling en de vooruitzichten op genezing.

Acute/chronische klachten
Van acute klachten mag worden verwacht dat deze heel snel door een homeopathisch middel zullen verbeteren. Chronische aandoeningen vergen in de regel meer tijd.

Beginverergering
In sommige gevallen kan een zogenaamde beginverergering optreden. In principe is dit een goed teken en betekent het dat u het goede middel voor uw klacht heeft. Vaak treedt er ook geen beginverergering op en verdwijnen de klachten langzamerhand. Ook kan het gebeuren dat klachten naar een minder ernstig niveau verschuiven of dat er terugkeer van oude klachten is. Dit zijn allemaal tekenen die erop wijzen dat het genezingsproces in gang is gezet.

home

wat is iriscopie?

wat is klassieke homeopathie?

hoe werkt een consult?

verwachtingen

homeopathie voor kinderen

homeopathie voor dieren

over mezelf

tarieven en betaling

lid van de kvhn

contact