j o u k e   v l i e t s t r a   -   i r i s c o p i e   e n   h o m e o p a t h i e
Lid van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN)

De Vereniging Homeopathie Nederland werd in 1886 officieel erkend door koning Willem III en ontving in 1986 het predicaat 'Koninklijk'. De KVHN, ook wel kortweg de Vereniging Homeopathie genoemd, is een onafhankelijke consumentenbelangenorganisatie die objectieve informatie over homeopathie verstrekt aan particulieren en professionals.

De Vereniging Homeopathie ziet toe op de kwaliteit van gezondheidszorg. In samenspraak met artsen en klassiek homeopaten is een kwaliteitsstatement geformuleerd.

De Vereniging Homeopathie streeft naar een situatie waarbij de patiŽnt de vrijheid heeft om te kiezen voor reguliere of complementaire zorg of een combinatie daarvan. Het is van essentieel belang dat de patiŽnt zijn zorgvraag kan neerleggen bij een adequaat opgeleide behandelaar. Deze behandelaar:

ē heeft zich ervan overtuigd dat zijn/haar patiŽnt bewust een keuze voor de homeopathie heeft gemaakt;
ē maakt aan zijn/haar patiŽnt duidelijk wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van homeopathie zijn;
ē handelt vanuit het streven naar een integrale geneeskunde, waarbij reguliere en complementaire zorg elkaar inhoudelijk kunnen aanvullen;
ē verwijst de patiŽnt door, indien een andere behandelwijze een betere oplossing biedt voor het zorgprobleem of de kwaliteit van leven;
ē adviseert de patiŽnt om aan alle betrokken behandelaren openheid te geven over de behandeling(en) die hij/zij ondergaat.

Voor meer informatie: www.vereniginghomeopathie.nlhome

wat is iriscopie?

wat is klassieke homeopathie?

hoe werkt een consult?

verwachtingen

homeopathie voor kinderen

homeopathie voor dieren

over mezelf

tarieven en betaling

lid van de kvhn

contact