j o u k e   v l i e t s t r a   -   i r i s c o p i e   e n   h o m e o p a t h i e
Wat is iriscopie?

Iriscopie is een methode om aan de hand van de kleur, structuur en tekens in het oog een diagnose te stellen. Het basisprincipe van irisdiagnose is dat de iris in kaart kan worden gebracht, waarbij elk orgaan een vaste plaats heeft op die 'landkaart'. Nieren, hart, lever en alle andere organen hebben een vaste positie in de iris en liggen bij alle mensen op dezelfde plaats.Een grove verdeling is de volgende: alles wat boven in ons lichaam zit, wordt ook bovenin de iris geprojecteerd, wat in het midden van ons lichaam ligt, zoals de borstkas, is in het middenveld van de iris zichtbaar en alles met betrekking tot de onderhelft, dus benen en buik, is dan onder in de iris te zien. De enige uitzondering is het spijsverteringskanaal, dat om de pupil heen ligt.

Verder is alles wat rechts in het lichaam zit, ook rechts in de iris af te lezen, zoals de lever. Wat meer naar het midden ligt, heeft zijn tekens dichterbij de pupil. En wat meer naar achteren of naar de buitenkant is afgebeeld, zie je aan de buitenkant van de iris.

Ook valt er uit een oog af te lezen wat de constitutie van iemand is, dat wil zeggen: welke eventuele aangeboren zwaktes iemand heeft. De constitutie geeft inzicht in de sterkten en zwakten in het gehele 'zijn', dus lichaam en geest, van de mens.

home

wat is iriscopie?

wat is klassieke homeopathie?

hoe werkt een consult?

verwachtingen

homeopathie voor kinderen

homeopathie voor dieren

over mezelf

tarieven en betaling

lid van de kvhn

contact