j o u k e   v l i e t s t r a   -   i r i s c o p i e   e n   h o m e o p a t h i e
Hoe werkt een consult?

Via een iriscoop bekijk ik de beide irissen en maak een tekening van alle details die daarin te zien zijn. Door de kleur- en vormveranderingen in het oog te zien en te analyseren, krijg ik een beeld van het functioneren van alle organen en zo kan ik vaststellen welke organen een rol spelen bij uw klachten. De irisdiagnostiek neemt ongeveer twintig minuten in beslag.In een één uur durend gesprek vraag ik vervolgens uitgebreid naar de manier waarop u uw klachten ervaart, hoe ze verschijnen en onder welke omstandigheden de klachten verbeteren of verergeren. Want klachten zie ik als symptomen van een dieper gelegen probleem, waarbij, vanuit een holistisch mensbeeld redenerend, de oorzaak moet worden opgespoord.

Hierin ligt een duidelijke taak voor mij als iriscopist, omdat er zowel genezend als naar de toekomst toe voorkómend gekeken wordt bij het stellen van een diagnose via het oog. Elk therapeutisch advies zal ik persoonlijk en op maat geven.

Zoals elke iriscopist zal ik vervolgens een behandelplan opstellen. De wijze van behandelen kan per iriscopist verschillen. Mijn behandelwijze is: klassieke homeopathie, omdat daarmee naar mijn idee de meest blijvende verbeteringen in de gezondheid te bieden zijn.

Iedereen kan bij een homeopaat terecht, verwijzing door een huisarts is niet nodig. Klachten als allergie, eczeem, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, problemen met de spijsvertering, k.n.o. klachten, kinderziekten en emotionele problemen, zoals gevolgen van onverwerkt verdriet, zijn goed te behandelen.home

wat is iriscopie?

wat is klassieke homeopathie?

hoe werkt een consult?

verwachtingen

homeopathie voor kinderen

homeopathie voor dieren

over mezelf

tarieven en betaling

lid van de kvhn

contact